nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo

Mintatesztek az MDSSdm felvételihez

Próbafelvételi kérdések az MDSSdm22 tanulmányi programra

(Ez a tesztsor nem azonos a felvételin kitöltendő teszttel. A felvételin több kérdésre kell majd választ adni, mint ebben a tesztsorban.)

Missziológia tárgykör:

1. Mi a missziós tevékenység lényege?

a, misszió alatt értjük a keresztény/keresztyén egyház azon törekvését, amely elsősorban a diakóniával karöltve  nyújt segítséget a rászorulóknak
b,  misszió alatt értjük a keresztény/keresztyén egyház azon törekvését, amely során az evangéliumot hirdeti és híveket szeretne megnyerni Jézus Krisztus tanításának
c, misszió alatt értjük a keresztény/keresztyén egyház azon törekvését, amely elsősorban oktatás által terjeszti az evangéliumot
d, misszió alatt értjük a keresztény világ együttműködési törekvését, amely által terjeszti az evangéliumot.

2. Mi a misszió alapjai a Szentírásban?

a, a misszió legfőbb impulzusait az Ószövetségben találjuk
b, a misszió legfőbb impulzusait az Újszövetségben találjuk
c, Pál apostol missziói útjai a legfontosabb impulzusok a mai  misszióra nézve
d, az ősegyház missziós gyakorlata a legfontosabb impulzus a mai  misszióra nézve

3. A Missio Dei értelme:

a, az egyház hirdeti Isten misszióját
b, az egyház Isten missziójára kapcsolódik a tevékenységében
c, a Missio Dei Isten missziója, amint a világban s a világgal cselekszik
d, a Missio Dei  az egyház missziójának isteni voltát jelenti

Diakónia tárgykör:

1. Mi a diakónia szó magyar jelentése?            

a, fegyelem
b, előrelátás
c, szolgálat
d, hallgatás

2. Mit jelent Krisztus szolgálata elsődlegesen az ember számára?

a, a büntetés végrehajtása a bűnös emberen
b, a szeretet közvetítése, életmegnyilvánulás
c, a jövőbe látás lehetősége
d, a múlt helyes értelmezése

3. Az Apostolok Cselekedeteiről írott könyvben olvasunk egy Tábita nevű nőről (Ap. Csel. 9,36-41, Dorkász – vagyis Zerge), vélhetően mivel segítette a rászorulókat?

a. bevásárolt nekik
b. tanította őket olvasni
c. tanította őket latinra
d. ingeket, ruhákat varrt nekik

Szociálpedagógia, szociális munka és szociológia tárgykör:

1. Hogyan határozható meg a "homo sociologicus" emberkép?
a. Az ember mindig racionálisan dönt, cselekszik, s a haszon maximalizálásásra törekszik.
b. Az ember tevékenységében a társadalmi normákhoz igyekszik alkalmazkodni.
c. Az ember eszközracionálisan cselekszik.
d. Az ember egyes helyzetekben érték-, más esetekben eszközracionálisan cselekszik.

2. Melyik az a két tudomány, amely a szociológiához hasonlóan a társadalmi élet valamennyi jelenségét kutatási tárgyának tekinti?

a. társadalomnéprajz és politikatudomány
b. szociálpszichológia és demográfia
c. demográfia és közgazdaságtan
d. társadalomnéprajz és történettudomány

3. Mi a különbség a kutatási téma és a kutatási probléma/kutatási kérdés között?

a. Semmi, a két kifejezés szinonimája egymásnak.
b. A kutatási téma tágabb, azon belül keresünk konkrét megválaszolandó kérdést a kutatási probléma/kutatási kérdés megfogalmazásakor.
c. A kutatási probléma tágabb, az adja meg a kiinduló kérdésünket, a téma pedig már a kutatás vizsgálandó kérdésköreit fedi le.
d. A kutatási téma adja meg, amit vizsgálunk, a kutatási problémák/kutatási kérdések pedig a kutatás során megoldandó sokféle döntési helyzetre vonatkoznak.

Pszichológia és szociális gondoskodás tárgykör:

1. A szubnormis (határterületű) képességek a normához tartoznak?

a, igen
b, nem
c, részben

2. Mi a megismerő folyamat felépítése?  Számozza a sorrendet a legalacsonyabbtól:

a, észlelés
b, fantázia 
c, érzékelés
d, képzelet 

3. A fantázia feltétele melyik gondolkodás?

a, divergens
b, absztrakt 
c, konvergens   
d, konkrét

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.