nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo

Ösztöndíjak

Az egyetem hallgatói a felsőoktatási törvény 95-a értelmében ösztöndíjra jogosultak. Ez lehet állami ösztöndíj, ill. az egyetem saját forrásaiból erre a célra létrehozott keret. Az ösztöndíjaknak alapvetően három fajtájuk van: A tanulmányi eredmények függvényében tanulmányi ösztöndíjat kaphatnak, a hátrányos helyzetű diákok pedig szociális ösztöndíjra pályázhatnak. A kiemelkedő teljesítményeket elért hallgatókat az egyetem rektora különleges motivációs ösztöndíjban is részesítheti. Ezenkívül a doktoranduszok ún. doktoranduszi ösztöndíjban részesülnek.

Szociális ösztöndíj

A szociális ösztöndíj célja, hogy az oktatást azon hallgatók számára is elérhetővé tegye, akik rosszabb szociális helyzettel rendelkeznek. 

Szociális ösztöndíjra minden olyan nappali tagozatos hallgató jogosult, aki állandó lakhellyel rendelkezik a Szlovák Köztársaság területén, nem lépte túl a tanulmányi standard hosszát, és a családjának havi bevétele nem magasabb, mint létminimumból megállapított jövedelem határa.

Motivációs ösztöndíj

A motivációs ösztöndíj lényege, hogy megjutalmazzuk azokat az aktív hallgatókat, akik átlagon felül teljesítenek a tanulmányaik során, ill. aktívan bekapcsolódnak a kar életébe. A motivációs ösztöndíjak odaítélése a Selye János Egyetem Ösztöndíjszabályzata és a Tanulmányi szabályzat alapján történik. 
A motivációs ösztöndíjnak két fajtája van: 
- tanulmányi ösztöndíjak,
- különleges ösztöndíjak. 

Tanulmányi ösztöndíjak

Tanulmányi ösztöndíjra a karon tanuló diákok 10 %-a jogosult; névsorukat a súlyozott átlag alapján állítjuk össze. 
Megjegyzés: Az Ösztöndíjbizottság üléseire beterjesztett javaslatok az AiS2-ben találhatók. Azon hallgatók névsora, akiknek megítélték az ösztöndíjat, a karo honlapon olvasható. 

Különleges ösztöndíjak

A különleges ösztöndíjakat a Selye János Egyetem rektora ítéli meg az egyes hallgatóknak.

Az egyetem saját forrású ösztöndíjai

A felsőoktatási törvény 97 §-a értelmében az egyetem – saját keretein belül – támogatja azon hallgatóit és abszolvenseit, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a tanulmányaik, a kutatás, a művészetek, a sport területein. Az ösztöndíjat felhasználhatják, mint egyszeri vagy rendszeres szociális juttatást. Bővebb információkat az Ösztöndíjszabályzatban talál.

Doktoranduszi ösztöndíj

Az a nappali tagozatos doktorandusz, aki állandó lakhellyel rendelkezik valamelyik EÚ-tagállamban, és nem lépte túl a tanulmányi program standard hosszát, ösztöndíjra jogosult:
- a disszertációs vizsga elvégzéséig minimum a 9. fizetési osztály első fizetési fokozata szerint (553/2003 törvény), és
- a disszertációs vizsga elvégzése után a 10. fizetési osztály első fizetési fokozata szerint (553/2003 törvény).

A doktorandusznak nem jár ösztöndíj a tanulmányai megszakítása alatt. 

Az a hallgató, aki túllépi a tanulmányi program standard hosszát, nem jogosult ösztöndíjra.

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.