nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ RIADNYCH VOLIEB

Akademický senát Univerzity J. Selyeho vyhlasuje RIADNE Voľby NA členstvo v ŠTUDENTSKEJ ČASTI Akademického senátu UJS (6 miest: z toho 2 miesta za študentskú časť Pedagogickej fakulty, 2 miesta za...

Habilitačná obhajoba a prednáška

ujs logo

Ako dekan Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho, a ako predseda Vedeckej rady RTF UJS, na základe ods. (14) § 1 Vyhlášky Ministerstva školstva,vedy, výskumu...

Rozhodnutie č. 4/2022 dekana Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho

ujs logo

Rozhodnutie č. 4/2022 dekana Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho o udelení dekanského voľna na 14.04.2022    Aby študentom Reformovanej teologickej fakulty bolo umožnené dôstojné oslávenie veľkonočných...

Rozhodnutie č. 3/2022 dekana Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho

ujs logo

Rozhodnutie č. 3/2022 dekana Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho o forme výučby v letnom semestri akademického roka 2021/22 od 1. apríla Na základe platnej štátnej legislatívy z...

Rozhodnutie č. 2/2022 dekana Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho …

Na základe platnej štátnej legislatívy z oblasti ochrany proti pandémii a v súlade Príkazom rektora UJS č. 3/2002, vydávam nasledovné rozhodnutie dekana Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho...

Rozhodnutie č. 1/2022 dekana Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho …

Na základe platnej štátnej legislatívy z oblasti ochrany proti pandémii a v súlade Príkazom rektora UJS č. 3/2002, vydávam nasledovné rozhodnutie dekana Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho...

Workshop

Reformovaná teologická fakulta University Jána Selyeho – Komárno v  spolupráci s Reformovanou teologickou fakultou & universitou Gáspára Károliho – Budapest s Inštitútom pre reformovanú teologiu – Reiskirchen s Diakonickým strediskom Reformovanej...

Dekanské voľno

Ako dekan Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho, oznamujem poslucháčom našej fakulty, že na 29. októbra 2021 (piatok), udeľujem dekanské voľno. V ten deň nebude...

Oznámenie

Oznámenie V mene Vedeckej rady Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho vyhlasujem termín obhajoby dizertačnej práce uchádzača: Attila Petheő, MA na 9.30 hodinu 7. júla 2021. Obhajoba sa koná...

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ DOPLŇUJÚCICH VOLIEB

Akademický senát Univerzity J. Selyeho vyhlasuje DOPLŇUJÚCE Voľby NA členstvo v ZAMESTNANECKEJ časti Akademického senátu UJS (1 miesto za zamestnaneckú časť Reformovanej teologickej fakulty) Vyhlásenie volieb: 27. apríla 2021 Termín...

Reformovaná teologická fakulta Univerzity J. Selyeho vypisuje prijímacie skúšky na d…

Prihlásiť sa je možné do 30. júna 2021 na nasledovné témy Témy dizertačných prác na akademický rok 2021/2022 Stará zmluva Vyvolenie v Starom zákone Nová zmluva Pavlove učenia o ospravedlnení Systematická teológia Úloha logiky...

Informácia

Informujeme uchádzačov o štúdium, že vzhľadom na vzniknutú epidemiologickú situáciu COVID-19, RTF UJS nevyžaduje od uchádzačov potvrdenie stredoškolských výsledkov ani potvrdenie od lekára.

Úvod do ugaritskej kultúry

Reformovaná teologická fakulta Univerzity J Selyeho – Komárno    v spolupráci s Károli Gáspár Református Egyetem Budapest, Maďarsko,   Evangélikus Hittudományi Egyetem Budapešť, Maďarsko,   Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészetudományi Kar...

Dekanské voľno

Tisztelt Hallgatók! A Selye J. Egyetem Református Teológiai Karának dékánja Mgr. Lévai Attila, PhD. 2018. március 29-re dékáni szabadot hirdet a Kar hallgatói számára. Mgr. Lévai Attila, PhD. Az...

Pamätný deň 500. výročia Reformácie na Reformovanej teologickej fakulte

Na Reformovanej teologickej fakulte UJS dňa 8. novembra 2017 o 10,00 sa bude konať akcia "Pamätný deň 500. výročia Reformácie". Podrobný program akcie viď v...

Reformované cirkevné služby medzi utečencami v Rakúsku roku 1956

Výstava pôvodnými dokumentmi (fotografiami a písomným materiálom) demonštruje duchovenské služby reformovanej cirkvi medzi utečencami po maďarskej revolúcii roku 1956 do Rakúska, alebo cez Rakúsko do...

Medzinárodná vedecká konferencia

Roads to Reconciliation Between Groups in Conflict 10th Conference of Protestant Theological Faculties from Central and Eastern Europe and the Netherlands   Komárno, Slovakia    20. -24. April...

Dekanské voľno

Dekan Reformovanej teologickej fakulty UJS, Mgr.Attila Lévai, PhD. udeľuje na deň 2. novembra 2015 (pondelok) dekanské voľno pre študentov fakulty.

Deň otvorených dverí na Reformovanej teologickej fakulte

Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho, ktorý sa uskutoční 17. februára 2015.  V rámci Dňa otvorených dverí záujemcovia môžu...

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.